Tag Archives: sustainability

IT & Hållbarhet – Frekis ger entreprenörer nya möjligheter i pandemin

Smart Locks

Nu etablerar sig cykelpoolen ”Theishare” i Kungsängen. Poolen består av återvunna cyklar och förtjänsten går till en covid-19 fond. Affärsidén bygger på delningsekonomi och att främja ett cirkulärt samhälle där resurser tas tillvara i så hög utsträckning som möjligt. Theishare/Frekis främjar även integration då alla som jobbar i företaget har invandrarbakgrund. – Att cykla är […]